O FaxCafé

Na začiatku bola myšlienka...

Ako vám, našim zákazníkom, spríjemniť návštevu u nás? Ako uľahčiť posledné úpravy podkladov, ktoré potom chcete vytlačiť, zviazať...?

Potom prišiel nápad...

Vytvoriť miesto, kde by na toto všetko mali naši zákazníci priestor? Mohli by v pokoji dokončiť všetko, čo potrebujú pred využitím našich služieb alebo aj „len tak“ – prišli by si vybaviť e-maily alebo tvoriť, pracovať. Veď WiFi free je dnes už samozrejmosť. A čo keby si k tomu mohli objednať kvalitnú kávu, čaj a malé občerstvenie?

No dobre, ale kde?

Nakoniec ako pilotný projekt zvíťazila Trnava, no túto prevádzku sme boli neskôr nútení zatvoriť. Medzičasom sme však otvorili prevádzky v hlavnom meste a Poprade. :)

A čo ďalej?

Naším cieľom je vytvoriť originálny koncept spojenia našich služieb, predajne a možnosti oddýchnuť si pri šálke dobrej kávy. Priali sme si, aby projekt FaxCafé nezostal len v Bratislave a Poprade, ale aby ste sa u nás mohli postupne občerstviť vo viacerých mestách.